ZD Chyšky

Aktuality 

Pozvánka

na členskou schůzi, která se bude konat v pátek 21. června 2024 od 14.00 hodin v sále Kulturního
domu v Chyškách s následujícím programem:

1. Zahájení, volba mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o hospodaření a návrh účetní uzávěrky
3. Zpráva kontrolní komise
4. Diskuse
5. Usnesení a závěr

S podklady k jednotlivým bodům jednání se můžete seznámit v sídle družstva.
Prezence bude probíhat od 13.15 do 13.55 hodin.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit členské schůze osobně, vyplňte prosím přiloženou plnou
moc a předejte ji Vámi vybranému členovi, aby Vás na jednání členské schůze zastupoval. Plnou
moc lze udělit pouze členovi družstva. 

Jménem představenstva Zemědělského družstva Chyšky:
Ing. Jan Málek, předseda představenstva