ZD Chyšky

Rostlinná výroba 

Rostlinná výroba je zaměřena převážně na pěstování obilovin, které se využívají pro vlastní výrobu krmných směsí pro potřeby živočišné výroby.

Dále se zabývá pěstováním trav na semeno, řepky, kukuřice a krmných plodin.

Orná půda tvoří celkem 800 ha, to je 44 % z celkové výměry.

Zbylých cca 1000 ha obhospodařované zemědělské půdy tvoří travní porosty, které se využívají zejména pro výrobu senáže a sena, ostatní hůře obdělávatelné a přístupné plochy pak slouží pro pastvu masného skotu.